Proiect „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1-GARBOVA DE JOS- GARBOVITA-GARBOVA DE SUS” JUD. ALBA

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS” JUD. ALBA, cod SMIS 125923, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, este implementat de către UAT Județul Alba. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 7.074.440,03 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.917.370,68 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 905.009,63 lei, valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului – 139.232,25 lei şi valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 112.827,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orasului Aiud prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus.

Obiectivele specifice sunt:

  • Modernizarea unei porțiuni de 7675 m de drum județean pe traseul de drum județean DJ103E, pentru asigurarea conectivității cu reteaua TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului
  • Asigurarea accesului unui număr de minim 819 persoane la coridoarele TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  • Creșterea siguranței circulației de pe traseul de drum județean vizat de proiect, prin realizarea unui număr de minim trei elemente care să asigure siguranța circulației, până la finalizarea proiectului.
  • Amenajarea a 2 stații de transport public până la finalizarea proiectului.

Principalele rezultate așteptate sunt:

– 7675 m de drum județean modernizat

– 2 stații de transport public

– minim trei elemente care să asigure siguranța circulației (semnalizare cu indicatoare; marcaj transversal și longitudinal; montare parapete metalice).

Populația localnică va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului județean. Realizarea investiției va conduce la: îmbunătățirea condițiilor și siguranței circulației; reducerea cheltuielilor de întreținere; reducerea emisiilor de noxe și a prafului generat de circulația auto în perioade secetoase; facilitarea accesului populației din zonă la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență; dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei; realizarea de activități productive care vor duce la ridicarea standardului de viață al locuitorilor, contribuind astfel la stabilizarea populației în această zonă, cu toate consecințele benefice.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

http://www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicat de presă

Data publicării: 1.04.2019

Anunț începere proiect: „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS” JUD. ALBA”

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E:DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS” JUD. ALBA, cod SMIS 125923, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, este implementat de către UAT Județul Alba. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 7.074.440,03 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.917.370,68 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 905.009,63 lei, valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului – 139.232,25 lei şi valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 112.827,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv între data 01.07.2017 și data 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orasului Aiud prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus.

Obiectivele specifice sunt:

  • Modernizarea unei porțiuni de 7675 m de drum județean pe traseul de drum județean DJ103E, pentru asigurarea conectivității cu reteaua TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului
  • Asigurarea accesului unui număr de minim 819 persoane la coridoarele TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  • Creșterea siguranței circulației de pe traseul de drum județean vizat de proiect, prin realizarea unui număr de minim trei elemente care să asigure siguranța circulației, până la finalizarea proiectului.
  • Amenajarea a 2 stații de transport public până la finalizarea proiectului.

Principalele rezultate așteptate sunt:

– 7675 m de drum județean modernizat

– 2 stații de transport public

– minim trei elemente care să asigure siguranța circulației (semnalizare cu indicatoare; marcaj transversal și longitudinal; montare parapete metalice).

Populația localnică va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului județean. Realizarea investiției va conduce la: îmbunătățirea condițiilor și siguranței circulației; reducerea cheltuielilor de întreținere; reducerea emisiilor de noxe și a prafului generat de circulația auto în perioade secetoase; facilitarea accesului populației din zonă la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență; dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei; realizarea de activități productive care vor duce la ridicarea standardului de viață al locuitorilor, contribuind astfel la stabilizarea populației în această zonă, cu toate consecințele benefice.
Informații suplimentare puteți obține de la Consiliul Județean Alba, telefon: 0258-813380, email: [email protected], persoană de contact: Gabriela-Cristina Motoc, responsabil informare și publicitate.

http://www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicat de presă

Data publicării: 31.04.2021

Anunț finalizare proiect: „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS” JUD. ALBA”

Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Alba anunţă finalizarea implementării proiectului „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ103E: DN1-GÂRBOVA DE JOS- GÂRBOVIȚA-GÂRBOVA DE SUS” JUD. ALBA, cod SMIS 125923, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1.- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului care a monitorizat implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul are o valoare totală de 7.074.440,03 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.917.370,68 lei. Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 01.07.2017-31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orasului Aiud, prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: modernizarea unei porțiuni de 7675 m de drum județean pe traseul de drum județean DJ103E, pentru asigurarea conectivității cu rețeaua TEN-T, asigurarea accesului unui număr de minim 819 persoane la coridoarele TEN-T, creșterea siguranței circulației de pe traseul de drum județean vizat de proiect, prin realizarea unui număr de minim trei elemente care să asigure siguranța circulației şi amenajarea a 2 stații de transport public.

În urma implementării proiectului, prin executarea lucrărilor de modernizare, finalizate înainte de termen, în luna decembrie 2020, au fost atinse obiectivele specifice ale proiectului, respectiv:

– Modernizarea unei porțiuni de 7675 m de drum județean pe traseul de drum județean DJ103E, pentru asigurarea conectivității cu rețeaua TEN-T
– Asigurarea accesului populaţiei din zonă la coridoarele TEN-T
– Creșterea siguranței circulației de pe traseul de drum județean vizat de proiect, prin: semnalizare cu indicatoare, marcaj transversal şi longitudinal, montare parapete metalice
– Amenajarea a 2 stații de transport public.

În ceea ce priveşte impactul investiţiei, la nivelul regiunii a crescut gradul de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orașului Aiud, prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și s-a îmbunătățit calitatea vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului de drum judeţean Gârbova de Jos-Gârbovița-Gârbova de Sus.

Date de contact Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Alba – Consiliul Judeţean Alba
adresa: România, judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr.1
telefon: 0258-813380, fax. 0258 813325, email: [email protected]

http://www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

SUS
X
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support