Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba

 

Obiective: Continuarea lucrarilor incepute in perioada de programare 2007-2016 in vederea completarii infrastructurii si echipamentelor existente cu investitii care vor conduce la realizarea unui sistem de management integrat al deseurilor (SMID) in judetul Alba, prin care se vor atinge standardele minime de conformitate cu cerintele legislatiei UE in sectorul de mediu, precum si indeplinirea angajamentelor pe care Romania si le-a asumat prin Tratatul de aderare.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POIM 2014-2020, POIM/7/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania

Perioada de implementare: feb. 2017 - iun. 2021

Valoare proiect: 99.689.830,84 lei

 

SIMPLA – Sustainable Integrated Multi-sector PLAnning

 

Scopul proiectului este de a creste capacitatea autoritatilor publice de a planifica si implementa politici energetice durabile si masuri prin crearea conditiilor de integrare inteligenta intre PAED (Planuri de Actiune pentru Energie Durabila) si Planurile de Mobilitate Urbana Durabila, doua instrumente de planificare locala integrata, promovate de Comisia Europeana. Proiectul se adreseaza oraselor, municipiilor sau agregarilor cu o populatie intre 50.000 si 350.000 locuitori.

 

Beneficiar: AREA Science Park, Italia - Lider, Consiliul Judetean Alba – partener

Parteneri: autoritati publice locale, agentii regionale de energie, organizatii de cercetare din 6 tari europene

 

Program de finantare: Programul Orizont 2020 – Programul Cadru pentru Cercetare si Inovare

Perioada de implementare: feb. 2016 - ian. 2019

Valoare proiect judet Alba: 16.762,72 euro

Sistem de  management integrat al deseurilor in judetul Alba

 

Obiective: Implementarea unui sistem de management integrat al deseurilor municipale si asimilabile acestora la nivelul intregului judet, in scopul conformarii cu obligatiile asumate in Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana si obiectivele stabilite prin Programul Operational Sectorial Mediu. Proiectul cuprinde masuri necesare privind separarea, colectarea, transportul, transferul si tratarea, cu elemente de reciclare si compostare precum si depozitare a deseurilor.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba in parteneriat cu ADI Salubris Alba

 

Program de finantare: POS MEDIU 2007-2013, Axa 2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

Perioada de implementare: mai 2012 - iul. 2016

Valoare proiect: 78.455.212,94 lei

Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa

 

Obiective: Realizarea unui management conservativ si participativ integrat al ariei naturale protejate cu dublu statut-sit de importanta comunitara si arie de protectie speciala avifaunistica; realizarea infrastructurii destinate managementului conservativ integrat al celor doua situri; informarea si constientizarea factorilor interesati din localitatile implicate cu privire la importanta conservarii biodiversitatii din zona Frumoasa; intarirea capacitatii institutionale a Administratiei siturilor ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa.

Localizare: judetele Alba, Hunedoara, Sibiu, Valcea

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POS MEDIU 2007-2013, Axa 4. Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii

Perioada de implementare: mai 2012 - mar. 2015

Valoare proiect: 13.221.559,00 lei

Crearea a trei noi agentii locale de energie in departamentul La Manche – Franta, judetul Alba – Romania si municipalitatea Ios – Grecia

 

Rezultate: infiintarea Agentiei Locale a Energiei Alba (ALEA) care va sprijini autoritatile locale si judetene in formularea strategiei energetice si va sustine autoritatile in ceea ce priveste asigurarea informarii publicului, a constientizarii acestuia asupra problemelor curente, precum si a consilierii la inceperea si derularea proiectelor in domeniul energiei. Principalele obiective ale agentiei vor fi legate de dezvoltarea durabila a judetului Alba prin utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie eoliana, solara, hidrologica si de biomasa), considerand eficienta energetica si conservarea mediului ca baze ale acestei dezvoltari.

 

Beneficiar: Consiliul General La Manche - Franta, Consiliul Judetean Alba – Romania si Municipalitatea Ios - Grecia

 

Program de finantare: Programul Intelligent Energy – Europe (IEE), domeniul Coopener, Horizontal Key Actiunea 2 „Sa gandim global, sa actionam local”

Perioada de implementare: sept. 2007 - apr. 2011

Valoare proiect judet Alba: 339.870 euro

TECHNIC – TECHnical partNership towards Innovation and Cooperation for VET

Obiectiv: cresterea atractivitatii invatamantului profesional si tehnic (IPT) pentru elevi si parinti, prin elaborarea unei strategii eficiente de promovare si orientare a elevilor in cariera, astfel incat numarul elevilor care opteaza pentru IPT in zonele de provenienta ale scolilor partenere in proiect, sa creasca cu 5%, in intervalul 2017-2019 (perioada derularii proiectului).

 

Rezultate: Ghid de consiliere vocationala, un notebook al meseriilor, un e-book cu povesti de succes ale absolventilor de IPT din fiecare tara participanta la proiect, un site al proiectului care a cuprins si un muzeu virtual al meseriilor, un Plan de actiune pentru cresterea atractivitatii IPT, elaborat in cooperare scoala – mediu de afaceri – autoritati publice locale.

 

Beneficiar: Solicitant - Inspectoratul Scolar al Judetului Alba, Parteneri - UAT Judetul Alba, Colegiul Tehnic ”Alexandru Domsa”, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk – GBG Pritzwalk-Germania, Umbria Training Center-Italia, MANCOM GmbH-Germania si Istituto Professionale Industria e Artigianato “L. Santarella”, Italia

Program de finantare: Programul Erasmus+, KA202 Parteneriate strategice in domeniul formare profesionala VET

Perioada de implementare: sept. 2017 – aug. 2019

ENSURE - Retea Europeana pentru Coeziune si Solidaritate in Zonele Rurale - European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas

 

Obiectiv: Proiectul a avut ca scop crearea unei retele europene de solidaritate si coeziune sociala in mediul rural, cu implicarea cat mai multor organizatii din diferite zone ale Europei astfel incat sa asigure un cadru de analiza si identificare a problemelor cu care se confrunta aceste tari in ceea ce priveste mediul rural, politicile publice aferente fiecarei tari/regiuni, corelarea acestora cu politica comuna europeana privind mediul rural, precum si sa identifice instrumente comune de interventie pentru rezolvarea acestor probleme.

Proiectul a abordat aspecte curente, importante pentru cetatenii din mediul rural, cum ar fi: dezvoltarea locala, mobilitatea transfrontaliera a lucratorilor agricoli, securitatea alimentara, etc. si a cautat sa raspunda unor intrebari precum: reducerea sprijinului acordat de UE, Euroscepticismul si cetatenia UE in zonele rurale.

In cadrul proiectului a fost realizata publicatia "Coeziune si solidaritate in zonele rurale - cum se implica actorii locali in elaborarea politicilor europene".

 

Beneficiar: Solicitant - Centrul de Informare pentru Dezvoltare Slovenska Bistrica, Slovenia, UAT Judetul Alba - partener, alti 13 parteneri din 11 tari din UE, Serbia si Muntenegru

 

Program de finantare: Programul Europa pentru Cetateni 2017, Componenta Retele de orase

Perioada de implementare: iul. 2017 – iul. 2019

Valoare proiect: 150.000 euro

Oportunitati sporite pentru someri si persoanele in cautarea unui loc de munca, din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva

 

Obiectiv: cresterea capacitatii de ocupare a persoanelor fara un loc de munca din regiunile Centru si Nord-Vest, prin dezvoltarea si implementarea unor masuri active de ocupare corelate cu aptitudinile individuale, educatia, potentialul de munca si oportunitatile de pe piata muncii.

Rezultate: Centru Regional de Resurse pentru Ocupare si Formare Profesionala (CROFP), in regiunea Centru la Cugir, in domeniul tehnologiilor de varf si al proceselor asistate de calculator, servicii de informare si consiliere profesionala pentru 2902 someri si persoane in cautarea unui loc de munca din cele doua regiuni; servicii de mediere pentru 1650 beneficiari, 4 burse de locuri de munca, mediere on-line prin instrumentul IT „match and map”; formare profesionala pentru 2391 beneficiari in cadrul a 98 serii formare profesionala, cursuri de nivel III, II, I si initiere in cele doua regiuni; 16 seminarii motivationale pentru 112 someri de lunga durata, tineri si varstnici; 30 tineri in schimb de bune practici in Germania; 15 planuri de afaceri premiate in concursul „Pune-ti ideea in practica, creeaza-ti locul tau de munca”; retea interregionala si transnationala de mentori; Studiu de cercetare transnational „Mobilitatea si antreprenoriatul – instrumente pentru reducerea somajului si stimularea cresterii economice”.

 

Beneficiar: UAT Judetul Alba - solicitant, AIRDD Somes Dej, AJOFM Alba, Asociatia ASMEA Ocna Mures, IBS-CEMES Institut GmbH Germania, Asociatia Prometeu Campia Turzii – parteneri

 

Program de finantare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare”, DMI 5.1. “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”

Perioada de implementare: apr. 2014 – dec. 2015

Valoare proiect: 12.861.652 lei

Cetatenie si educatie prin media in context european- Citizenship and Didactics with Media in the European Context

 

Obiectiv: imbunatatirea colaborarii intre scoala – autoritati publice – societate civila in vederea deschiderii scolii la noi experiente privind dezvoltarea cetateniei participative in randul tinerilor, a aptitudinilor elevilor referitoare la initiativa, creativitate, expresie artistica, spirit antreprenorial, voluntariat prin/cu instrumente media.

Proiectul s-a desfasurat in doua regiuni partenere – Regiunea Marche (Italia) si Judetul Alba (Romania).

Rezultate: 2 editii MEET Film Festival (Senigallia - octombrie 2014 si Alba Iulia - aprilie 2015) - 1912 productii audiovizuale inscrise si 69 productii audiovizuale preselectate si vizionate, la care au participat elevi, tineri, studenti, cadre didactice, experti audiovizual, autoritati locale, institutii, ONG-uri, media locala; 34 laboratoare de realizare a productiilor audio-vizuale de catre elevi si tineri in judetul Alba; 35 mese rotunde pe teme privind educatia si formarea utilizand mijloace media; un curs de formare pentru cadrele didactice privind utilizarea mijloacelor media in educatia pentru cetatenie.

 

Beneficiar: Consortiu romanesc - Consiliul Judetean Alba, Colegiul Tehnic „Apulum”, Scoala gimnaziala „Mihai Eminescu” Alba Iulia, Casa Corpului Didactic Alba si Asociatia Alba Manche Impreuna – AMI si Solicitant - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

 

Program de finantare: Programul sectorial Parteneriate Comenius Regio al Programului „Invatare pe Tot Parcursul Vietii”

Perioada de implementare: sept.  2013 – iul. 2015

Valoare proiect: 39.907,07 euro

Realizarea unui parteneriat in vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri in judetul Alba, Romania

 

Obiectiv: cresterea gradului de integrare socio-profesionala a 80 de tineri din patru scoli pilot din judetul Alba, prin implementarea unui program de acompaniament suport si pregatire practica, in cadrul unui parteneriat public privat constituit intre actori locali cu atributii in implementarea politicilor de ocupare si de tineret

Activitati: crearea si activarea unei retele parteneriale judetene, in vederea promovarii masurilor de insertie profesionala a tinerilor (autoritate locala, inspectorat scolar, scoli, agentie de ocupare, agenti economici, ONG-uri); crearea unei retele judetene de consilieri pentru indrumare si orientare profesionala; organizarea unui job club in fiecare scoala pilot si implementarea programului de acompaniament si suport pentru elevi, constand in informare, consiliere privind cariera, formarea de competente antreprenoriale, formare vocationala prin ucenicie si stagii de practica.

Un rezultat al parteneriatului realizat prin proiect a fost Planul centralizat de actiune comuna, care a inclus masuri la nivel judetean, destinate reducerii riscului de abandon scolar timpuriu si reducerii somajului in randul tinerilor absolventi.  

 

Beneficiar: UAT Judetul Alba - solicitant, Inspectoratul Scolar al Judetului Alba, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba, Patronatul Roman, Asociatia Actiuni Sociale prin Metode Educative Active – ASMEA Ocna Mures, Asociatia Atitudini si Alternative Bucuresti – parteneri

 

Program de finantare: Apelul de proiecte VP/2012/012 Actiune de pregatire „Scheme de Garantare pentru Tineri”, Comisia Europeana

Perioada de implementare: dec. 2013 – dec. 2014

Valoare proiect: 149.254,67 euro

Imbunatatirea eficacitatii organizationale a administratiei publice locale si a institutiilor deconcentrate din judetul Alba prin furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea si perfectionarea abilitatilor de comunicare in sfera publica si comunicare in limba straina ale angajatilor, cu scopul atingerii unor cerinte si standarde impuse de Uniunea Europeana

 

Beneficiar: Solicitant - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Consiliul Judetean Alba si Asociatia Intercomunitara de Dezvoltare Alba Iulia - parteneri

 

Program de finantare: POS DCA 2007-2013, Axa 1. DMI 1.3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Perioada de implementare: nov. 2013 – oct. 2014

Valoare proiect: 872.947,50 lei

Comitet de tineret in Romania pentru pacientii  cu scleroza Multipla (CTR-SM)

 

Obiectiv: Organizarea unui Comitet de Tineret in Romania pentru pacientii cu Scleroza Multipla care sa reprezinte tinerii cu SM in relatia cu autoritatile si Societatea de Scleroza Multipla din Romania, prin participarea activa a 20 de tineri cu dizabilitati si fara dizabilitati din 18 organizatii locale de pacienti cu scleroza multipla din Romania la activitati comune.

 

Beneficiar: Solicitant - SM SPEROMAX Alba Iulia, Consiliul Judetean Alba - partener

 

Program de finantare: Programul Tineret in Actiune, Actiunea 1.2 Initiative ale tinerilor

Perioada de implementare: apr. 2013 – sept. 2014

Valoare proiect: 22.096,50 lei

CNE Reprezinta!

 

Obiectiv: Proiectul a urmarit o crestere a constientizarii si implicarii tinerilor in procesul de luare a deciziilor care se reflecta in comunitate, prin realizarea unui schimb de experienta intre partenerii proiectului, rezultatul final fiind un ghid de bune practici privind metodele de implicare si activare a tinerilor in elaborarea si implementarea politicilor de tineret.

 

Beneficiar: Solicitant - Asociatia „Alba Manche Impreuna”, Consiliul Judetean Alba si „Office de la Jeunesse du Canton de Coutances” Franta - parteneri

 

Program de finantare: Program Tineret in Actiune, Actiunea 1.1 Schimburi de tineri

Perioada de implementare: mai – aug. 2013

Valoare proiect: 48.349 lei

Program de instruire pentru dezvoltarea capacitatii administrative si cresterea eficientei organizationale in administratiile publice ale judetului Alba

 

Obiectiv:  instruirea personalului primariilor si Consiliului Judetean Alba in domenii cheie ca dezvoltarea locala si management de proiect, achizitii publice, urbanism si dezvoltare durabila, administratie publica si limbi straine,  prin derularea unui set de programe de perfectionare adecvate necesitatilor individuale de instruire si obiectivelor de dezvoltare institutionala. In cadrul proiectului au fost organizate 35 de sesiuni de instruire la care au participat un numar de 775 de functionari publici si personal contractual din administratiile judetului Alba.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POS DCA 2007-2013, Axa 1. DMI 1.3. Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Perioada de implementare: ian. 2011 – iul. 2012

Valoare proiect: 1.098.026,43 lei

Administratii locale eficiente pentru dezvoltarea durabila a judetului Alba 

 

Obiectiv: cresterea capacitatii administrative la nivelul autoritatilor publice locale din judetul Alba pentru elaborarea si utilizarea instrumentelor programatice realizate participativ, imbunatatirea actului decizional bazat pe prioritatile comune ale cetatenilor.

Proiectul a avut ca scop dezvoltarea abilitatilor de planificare si implementare a strategiilor participative pentru personalul primariilor si Consiliului judetean Alba, dezvoltarea abilitatilor de antrenare a publicului in planificare si identificare de proiecte comune locale si regionale. In cadrul proiectului au fost asistate 15 localitati pilot pentru elaborarea participativa a strategiilor.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POS DCA 2007-2013, Axa 1. Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Perioada de implementare: oct. 2010 – oct. 2011

Valoare proiect: 519.194,73 lei

Noi oportunitati de ocupare in mediul rural prin Telework

 

Obiectiv: facilitarea incadrarii in campul muncii si imbunatatirea calitatii vietii si conditiilor de munca a 792 de tineri din mediul rural, din judetele Harghita, Covasna, Mures, Brasov, Alba si Hunedoara

 

Beneficiar: Solicitant - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Harghita, Consiliul Judetean Alba – partener

 

Program de finantare: POSDRU 2007-2013, Axa 5. Promovarea masurilor active de ocupare DMI 5.2. Oportunitati de ocupare in zona rurala

Perioada de implementare: sept. 2008 – sept. 2011

Valoare proiect judet Alba: 93.000 lei

Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizeaza o cladire monument istoric restaurata in Alba Iulia

 

Obiectiv general: Restaurarea si revitalizarea unei cladiri monument istoric din Alba Iulia, prin infiintarea unui nou muzeu si facilitati culturale. Din rezultatele asteptate sunt valorificarea colectiei de icoane si carte veche in noul muzeu, precum si dezvoltarea ofertei culturale.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba – Solicitant, Muzeul National al Unirii din Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei, Muzeul Universitatii din Bergen, Norvegia – Parteneri

 

Program de finantare: Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014/Granturi SEE - Programul  Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural PA16/RO12

Perioada de implementare: 2015 - 2017

Valoare proiect: 9.292.349,05 lei

PRESERVE - Peer Reviews for sustainable Eco-Regions via Europe

 

Obiectiv: principalul obiectiv al proiectului a fost sa contribuie la imbunatatirea eficacitatii politicilor de dezvoltare regionala, in special a politicilor regionale privind patrimoniul cultural ca factor endogen de dezvoltare economica si sustinere a turismului durabil. Pe baza unor metodologii stabilite impreuna, partenerii au impartasit bune practici in domeniu, in special prin intermediul evaluarilor reciproce (peer reviews) si a seminariilor de schimb de bune practici. Aceste activitati au contribuit la imbunatatirea capacitatilor si cunostintelor actorilor locali si regionali si, de aceea, la imbunatatirea politicilor locale si regionale.

 

Beneficiar: Lider de proiect: Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), Parteneri: Consiliul judetean Alba, Romania si autoritati locale din alte 9 tari europene

 

Program de finantare: INTERREG IV C, Axa 2. Mediu si prevenirea riscurilor – Patrimoniu cultural si peisaj

Perioada de implementare: oct. 2008 – sept. 2011

Valoare proiect judet Alba: 214.762,45 lei

Imbunatatirea interventiilor in situatii de urgenta in zone greu accesibile

 

Obiectivul proiectului este cresterea gradului de siguranta al populatiei si imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul regiunii de dezvoltare Centru prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta in zonele greu accesibile din Regiunea Centru. Prin proiect a fost achizitionata pentru judetul Alba 1 autospeciala complexa de interventie compusa din un vehicul cu tractiune 4x4, dotat cu echipamente specifice interventiilor in situatii de urgenta (echipamente de prim ajutor, de comunicatii si de stins incendii), o remorca, care asigura transport pe drumurile publice a autoseniletei, o autosenileta tip UTV cu capacitate marita de trecere, echipata pentru transportul pacientilor din zone greu accesibile.

 

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Centrul Transilvaniei” (membrii fondatori: Consiliile judetene Alba, Mures, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna)

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 3. DMI 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Perioada de implementare: iun. 2014 – dec. 2015

Valoare proiect pentru judetul Alba: 389.460,63 lei

Echipamente pentru imbunatatirea interventiilor in situatii de urgenta

 

Obiectivul proiectului este cresterea gradului de siguranta a populatiei, prin cresterea calitatii serviciilor pentru siguranta publica si de asistenta medicala in situatii de urgenta, in vederea sprijinirii unei dezvoltari economice si sociale durabile si echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru. Prin proiect au fost achizitionate pentru judetul Alba 4 autospeciale pentru lucrul cu apa si spuma de capacitate mica si 3 ambulante de prim ajutor.

 

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Centrul Transilvaniei” (membrii fondatori: Consiliile judetene Alba, Mures, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna)

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 3. DMI 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Perioada de implementare: mar. 2012 – iun. 2014

Valoare proiect pentru judetul Alba: 3.238.352,22 lei

Achizitionare echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat in Regiunea 7 Centru

 

Prin proiect au fost achizitionate pentru judetul Alba 4 autospeciale complexe de interventie, descarcerare si acordarea asistentei medicale de urgenta, 1 autospeciala pentru lucrul cu apa si spuma si 1 autospeciala pentru descarcerari grele. Prin punerea in functiune a noilor autospeciale, timpul mediu de raspuns al unitatilor mobile de interventie la locul accidentelor / dezastrului s-a redus aproape la jumatate, respectiv de la 48 la 27 minute in zonele rurale, iar in zonele urbane de la 25 la 13 minute.

 

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Centrul Transilvaniei” (membrii fondatori: Consiliile judetene Alba, Mures, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna)

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 3. DMI 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Perioada de implementare: dec. 2008 - mai 2010

Valoare proiect pentru judetul Alba: 3.556.772,67 lei

Egalitate si acces pe piata muncii

 

Obiectiv:  Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in randul societatii civile, administratiei publice locale si centrale, si mass-media, in regiunea de dezvoltare CENTRU a tarii, in vederea sustinerii accesului egal la ocupare.

Prin proiect s-au desfasurat campanii de informare, constientizare si sensibilizare cu privire la respectarea egalitatii de sanse si de gen si eliminarea stereotipurilor de gen, programe integrate adresate categoriei vulnerabile din grupul tinta in vederea facilitarii accesului egal la plasarea pe piata muncii, incluzand informare, consiliere, mediere, formare profesionala, antreprenoriat, laboratoare motivationale, dezvoltarea carierei.  Beneficiari au fost 627 persoane din care 535 femei si 32 persoane apartinand altor grupuri vulnerabile.

 

Beneficiar: UAT Judetul Alba - solicitant, Asociatia ASMEA Ocna Mures, ENFAP Marche, Ancona, Italia si UAT Ocna Mures - parteneri

 

Program de finantare: POS DRU 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3. “Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Perioada de implementare: apr. 2014 – oct. 2015

Valoare proiect: 2.159.332,00 lei

Parteneriat pentru integrare

 

Obiectiv:  Valorificarea potentialului resurselor umane apartinand grupurilor vulnerabile prin integrarea pe piata muncii in cadrul structurilor economiei sociale, reducerea riscului de excluziune sociala precum si cresterea la nivelul comunitatilor locale (inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunitati) a capacitatii de a realiza o dezvoltare durabila si inclusiva.

Proiectul a avut ca rezultat infiintarea a doua structuri de economie sociala, la Sona si la Capalna, in care au fost angajate 19 persoane majoritatea din grupuri vulnerabile. Consiliul Judetean Alba, in calitate de partener, a coordonat elaborarea unui Studiu privind economia sociala. Obiectivul urmarit in elaborarea documentului a fost acela de a identifica rolul autoritatilor publice in sustinerea sectorului economiei sociale, modalitatile concrete prevazute de lege pentru sprijinirea structurilor de economie sociala, impactul in comunitate al acestor structuri precum si perceptia publicului fata de implementarea proiectelor cu finantare europeana.

 

Beneficiar: Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia – Solicitant, UAT Judetul Alba - Partener

 

Program de finantare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

Perioada de implementare: 2014-2015

Valoare proiect: 2.188.236,00 lei

SES-am deschide-te!

 

Obiectiv:  Crearea unui sistem functional inovator, flexibil si sustenabil de ocupare pentru 151 persoane din grupurile vulnerabile din regiunile Centru si Nord-Vest. Prin proiect s-au infiintat 8 structuri de economie sociala (SES) in judetele Alba (4 SES-uri la Abrud, Blaj, Alba Iulia si Leorint), Cluj, Brasov si Sibiu, fiind create locuri de munca pentru persoane din grupuri vulnerabile (precum persoane cu dizabilitati, mame singure, familii cu mai mult de doi copii, etc.).

 

Beneficiar: UAT Judetul Alba - solicitant, Centrul de Initiative pentru Economia Sociala, Structural Consulting Group, Fundatia CIVITAS - parteneri

 

Program de finantare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

Perioada de implementare: oct. 2014 – sept. 2015

Valoare proiect: 9.090.135,47 lei

Punti comunitare

 

Obiectiv:  Proiectul si-a propus sa creasca gradul de ocupare pentru persoane ce apartin grupurilor vulnerabile din comunitati rurale si urbane prin dezvoltarea a 7 Structuri de Economie Sociala (SES) ce vor valorifica potentialul de dezvoltare la nivel local in regiunile Centru si Nord-Vest. In judetul Alba SES-urile sunt localizate in Abrud (brutarie produse traditionale), Blaj (amenajare spatii verzi) si Ighiu (constructii).

 

Beneficiar: UAT Judetul Alba - Solicitant, Parteneri - Fundatia CIVITAS, Structural Consulting Group, Asociatia Centrul pentru o Societate Durabila

 

Program de finantare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 6 ”Promovarea incluziunii sociale” DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”

Perioada de implementare: oct. 2014 – sept. 2015

Valoare proiect: 7.950.091,77 lei

Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale

 

Obiectiv:  Crearea unui model functional integrat de economie sociala si incluziune sociala destinat sprijinirii persoanelor cu dizabilitati si a celor vulnerabile. Proiectul sustine si dezvolta un model integrat de structuri specifice cu profil de intreprinderi sociale in Regiunea Centru, urmarind sa sustina initierea unor astfel de structuri in Regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov, in contextul promovarii eficiente la nivel multiregional a conceptului de economie sociala.

 

Beneficiar: Parteneriat UAT Judetul Alba, Fundatia Civitas, Structural Consulting Group, CFCECAS si Die Querdenker (Austria)

 

Program de finantare: POS DRU 2007-2013, Axa 6. „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale

Perioada de implementare: aug. 2010 – iul. 2013

Valoare proiect: 16.498.506,08 lei

Servicii integrate pentru persoane cu nevoi speciale Alba

 

Obiectiv:  Reabilitarea a cinci locatii in Abrud, Aiud, Blaj, Cugir si Zlatna, cresterea accesibilitatii serviciilor sociale, dezvoltarea unor atitudini si comportamente sanatoase in randul grupurilor de populatie aflate in situatii de risc, dezvoltarea si diversificarea retelei de servicii integrate pentru persoanele marginalizate, persoanele cu handicap si persoane in situatii de risc din judetul Alba, organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independente si a competentelor profesionale.

 

Beneficiar: Solicitant - Consiliul judetean Alba, Parteneri – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, Consiliile Locale Aiud, Abrud, Blaj, Cugir, Zlatna

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale, DMI 3.2. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Perioada de implementare: iul. 2009 – sept. 2010

Valoare proiect: 3.484.433,93 lei

Valorificarea potentialului turistic si economic al Vaii Aiud prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ107M

 

Obiectiv: imbunatatirea accesibilitatii in regiunea Vaii Aiudului si mobilitatea populatiei, bunurilor si serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile a acestei zone prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107M pe o lungime de 25 km.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 2. DMI 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura

Perioada de implementare: dec. 2008 - dec. 2011

Valoare proiect: 29.983.064,25 lei

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si de turism in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului (judetele Sibiu si Alba) – Modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina- Sugag/Valea Sebesului/DN67C

 

Obiectiv: Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale in arealul turistic Marginimea Sibiului – Valea Sebesului, prin imbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, turistilor, bunurilor si a serviciilor in zona.

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Sibiu si Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa 2. DMI 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura

Perioada de implementare: mar. 2009 – iul. 2011

Valoare proiect: 9.956.783,08 lei

Proiect “CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ107K: GALDA DE JOS-MESENTEA- BENIC – ÎNTREGALDE, JUD. ALBA, KM 17+700-23+700”

        

         

Proiectul CONSOLIDARE CORP DRUM JUDEȚEAN DJ 107 K: GALDA DE JOS-MESENTEA- BENIC-ÎNTREGALDE, JUD. ALBA, KM 17+700-23+700”, cod SMIS 126106, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, este implementat de către UAT Județul Alba. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Valoarea totală a proiectului este de 8.309.360,18 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 7.058.068,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 1.079.469,33 lei, valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului – 166.072,20 lei şi valoarea neeligibilă inclusiv TVA – 5.750,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 56 luni, respectiv între data 01.05.2017 și data 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de accesibilitate în zona turistică a munților Trascău prin asigurarea legăturii localităților GALDA DE JOS – MESENTEA – BENIC – ÎNTREGALDE cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect, precum și din cele limitrofe, prin modernizarea unui tronson din DJ 107K.

Obiectivele specifice sunt:

  • Modernizarea unei porțiuni de 6 km de drum pe traseul de drum județean DJ107K, pentru asigurarea conectivității cu rețeaua TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

  • Asigurarea accesului unui numar de minim 583 persoane la coridoarele TEN-T, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

– 6 km de drum județean modernizat

– 12 km marcaj lateral

Prin modernizarea drumului se va asigura un confort sporit de circulație, o siguranță în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea și creșterea competitivității sectoarelor de activitate din zonă, precum și accesul mai facil al populației la servicii publice de educație, sănătate, transport și telecomunicații. Drumul propus spre consolidare are o importanță majoră pentru economia locală, deoarece reprezintă o cale de acces la alte căi de comunicație. Prin modernizarea drumului județean sunt influențate favorabil condițiile de desfășurare a traficului, condiții ce au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

logo-cjalba

UAT Județul Alba- Consiliul Județean Alba

Alba Iulia, Piața Ion I. C. Brătianu, Nr. 1, Județul Alba, RO-510118

Tel: 004-0258-813380, Fax: 0040-258-813325, Mail: [email protected]

www.regio-adrcentru.ro

               

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Modernizare drum judetean DJ103E

Proiect „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1-GARBOVA DE JOS- GARBOVITA-GARBOVA DE SUS” JUD. ALBA

 

 

 

 

 

Proiectul „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ103E: DN1-GARBOVA DE JOS- GARBOVITA-GARBOVA DE SUS” JUD. ALBA, cod SMIS 125923, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, este implementat de catre UAT Judetul Alba. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect in Regiunea Centru.

Valoarea totala a proiectului este de 7.074.440,03 lei, din care: valoarea eligibila nerambursabila din FEDR – 5.917.370,68 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national – 905.009,63 lei, valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului – 139.232,25 lei si valoarea neeligibila inclusiv TVA – 112.827,47 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 54 luni, respectiv intre data 01.07.2017 si data 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al orasului Aiud prin asigurarea legaturii localitatilor Garbova de Jos, Garbovita si Garbova de Sus cu reteaua TEN-T si imbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile vizate de proiect, precum si din cele limitrofe, prin modernizarea tronsonului DN1-Garbova de Jos-Garbovita-Garbova de Sus.

Obiectivele specifice sunt:

  • Modernizarea unei portiuni de 7675 m de drum judetean pe traseul de drum judetean DJ103E, pentru asigurarea conectivitatii cu reteaua TEN-T, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului

  • Asigurarea accesului unui numar de minim 819 persoane la coridoarele TEN-T, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

  • Cresterea sigurantei circulatiei de pe traseul de drum judetean vizat de proiect, prin realizarea unui numar de minim trei elemente care sa asigure siguranta circulatiei, pana la finalizarea proiectului.

  • Amenajarea a 2 statii de transport public pana la finalizarea proiectului.

Principalele rezultate asteptate sunt:

  • 7675 m de drum judetean modernizat

  • 2 statii de transport public

  • minim trei elemente care sa asigure siguranta circulatiei (semnalizare cu indicatoare; marcaj transversal si longitudinal; montare parapete metalice).

Populatia localnica va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului judetean. Realizarea investitiei va conduce la: imbunatatirea conditiilor si sigurantei circulatiei; reducerea cheltuielilor de intretinere; reducerea emisiilor de noxe si a prafului generat de circulatia auto in perioade secetoase; facilitarea accesului populatiei din zona la servicii publice de educatie, sanatate, transport, telecomunicatii, interventii in situatii de urgenta; dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei; realizarea de activitati productive care vor duce la ridicarea standardului de viata al locuitorilor, contribuind astfel la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele benefice.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

logo-cjalba

UAT Judetul Alba- Consiliul Judetean Alba

Alba Iulia, Piata Ion I. C. Bratianu, Nr. 1, Judetul Alba, RO-510118

Tel: 004-0258-813380, Fax: 0040-258-813325, Mail: [email protected]

                       

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Dezvolta mediul rural in judetul Alba – noi pasi spre bune practici si durabilitate

 

Obiectiv: informarea fermierilor, a altor actori din mediul rural si a publicului larg din judetul Alba privind oportunitatile si beneficiile pe care Politica Agricola Comuna le ofera sectorului agricol si dezvoltarii durabile a regiunilor rurale

 

Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

Program de finantare: Comisia Europeana - Masuri de informare vizand Politica Agricola Comuna

Perioada de implementare: mai 2010 – nov. 2010

Valoare proiect: 39.403,04 euro

SUS
X
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support